Ushuhuda Italia, umri wa miaka 44

Niliogopa sana, lakini kila kitu kimekuwa SALAMA. Wafanyakazi wa safe2choose walinisaidia usiku wote – wamekuwa WAZURI KABISA!

  • Share your story!

    Share your testimonial with safe2choose! It'll take only a few minutes of your time.

  • Share your story: Upload your story in any of the following format (video, photo, voice recording):

  • safe2choose will not publish stories that are offensive in any way, nor that contradict the safe2choose medical abortion protocols which are based off international medical organizations and our medical team.

  • Sehemu hii ni kwa madhumuni ya uthibitishaji na inapaswa kuachwa bila kubadilishwa.