Philippines

Anonymous, Age: 21

Nangangailangan ng isang ligtas na pagpapalaglag, naghanap ako ng iba’t ibang mga pagpipilian sa internet at nakita ko ang ligtas na pagpipilian. Ginawa ko ang lahat upang makipag-ugnay sa mga tagapayo. Nagpadala ako sa kanila ng isang email, nagsimula akong kumunsulta sa online at kinausap ko sila sa pamamagitan ng live chat. Ang mga tagapayo ay napakabait at magalang sa akin dati, habang at pagkatapos ng proseso.

Pumili ng bansa