Philippines

Anonymous, Age: 25

Ang Safe2choose ay tumutulong sa mga kababaihang tulad natin na magkaroon ng kalayaan na magpasya para sa ating sariling mga katawan kapag ipinagbabawal tayo ng batas at relihiyon na gawin ito.

Pumili ng bansa