Philippines

Anonymous, Age: 34

Matapos ang karanasang ito sa safe2choose, nang walang pag-aalinlangan, inirerekumenda ko kayong lahat sa sinumang nangangailangan ng isang ligtas na pagpapalaglag.
Isang malaking salamat sa safe2choose.
Minsan gumagawa tayo ng mga desisyon hindi dahil sa gusto natin ngunit DAPAT TAYO! Kaya isang malaking salamat sa ligtas na pagpili ng para sa lahat ng suporta sa aking mga pagpapasya nagawa ko ang iba pang hindi talaga maintindihan ngunit ligtas kang mapili doon sa buong proseso. Hindi ako makahingi ng higit pa ngunit ang mataas na pag-asa na patuloy kang makakatulong sa mga kababaihan! KUDOS AT MABUHAY!

Pumili ng bansa