Je! Ni njia ipi salama – Utoaji mimba kwa Njia ya Kufyonza au Tembe za Kutoa Mimba?

Utoaji mimba kwa kufyonza na utoaji mimba na tembe ni salama sana. Njia ya kufyonza ina kiwango cha mafanikio zaidi ya asilimia tisini na nane na kiwango cha shida chini ya asilimia moja. Utoaji mimba na tembe ina kiwango cha mafanikio zaidi ya asilimia tisini na tano na kiwango cha shida chini ya asilimia tatu. [1]

Uamuzi juu ya njia gani ya kuchagua inategemea upendeleo wako binafsi, bajeti, na upatikanaji katika eneo lako.

[1] “Clinical updates in reproductive health.” Ipas, 2020, www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/08/ClinicalUpdatesInReproductiveHealthCURHE20-English-digital.pdf. Accesed November 2020.

TAZAMA MASWALI ZAIDI

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.