Pagpapalaglag gamit ang Mifepristone at Misoprostol

Ang medikal na pagpapalaglag ay maaring gawin gamit ang Mifepristone at Misoprostol o Misoprostol lamang. Ang pahina ay nagdedetalye ng mga impormasyon tungkol sa paggamit ng Misoprostol lamang. Kung nagagawa mong ma-access ang Mifepristone, tingnan ang patnubay na ito.

Bago ka magsimula

Tandaan na ang impormasyong ito ay nakakatulong para sa pagpapalaglag gamit ang mga pildoras sa pagbubuntis na 11 na linggo o mas mababa pa mula sa unang araw ng iyong huling pagreregla. [1] Dahil kami ay hindi sinanay na sumuporta sa mga pagpapalaglag na higit pa sa 11 na linggo na pagbubuntis, gagawin namin ang aming makakaya na mai-refer ka sa isang organisasyon na may kasanayan dito.

Ang kumbinasyon ng Mifepristone at Misoprostol ay napakaepektibo (95%) [2] na wakasan ang pagbubuntis na 11 na linggo o mas mababa.

Upang matiyak na ang pamamaraan na ito ay ligtas para sa iyo, iminumungkahi naming basahin ang nakaraang seksyon tungkol sa mga kontraindikasyon sa paggamit ng mga pildoras na pampalaglag. Kung hindi mo natitiyak kung ang pamamaraang ito ay isang mahusay na opsyon para sa iyo, makipag-ugnayan sa amin.

Dosis ng Mifepristone at Misoprostol

Dosis ng Mifepristone at Misoprostol para sa mga kababaihan na hindi pa 9 na linggong buntis: kakailanganin mo ng 1 tabletas ng Mifepristone at 4 na tabletas ng Misoprostol, at inirerekomenda na magkaroon ng dagdag na 4 na tabletas ng Misprostol (may kabuuan ng 8 na tabletas ng Misoprostol). [3]

Dosis ng Mifepristone at Misoprostol para sa mga kababaihan na 9-11 na linggong buntis: kakailanganin mo ng 1 tabletas ng Mifepristone at 4 na tabletas ng Misoprostol, at lubhang inirerekomenda na magkaroon ng dagdag na 4 na tabletas ng Misprostol (may kabuuan ng 8 na tabletas ng Misoprostol). [4]

Ang Mifepristone na tabletas ay dapat na 200 mg (o ang katumbas ng 200 mg) at ang bawat Misoprostol na tabletas ay dapat na 200 mcg. [5]

Kung ang mga tabletas na iyong nakuha ay may magkaibang mga dosis ng mg at/o mcg, kailangan mong kwentahin ang kabuuang bilang ng mga tabletas para iyong magamit ang tamang dami ng medikasyon.

Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Narito kami upang suportahan ka sa kabuuan ng proseso mo sa pagpapalaglag.

Paano gamitin ang Mifepristone at Misoprostol para sa ligtas na pagpapalaglag

protokol-medikal-na-pagpagpapalaglag-sa-mifeprestone-misoprostol

Hakbang 1: Lunukin ang tabletas na Mifepristone nang may tubig.

Kung ikaw ay magsuka sa unang 30 minuto matapos lunukin ang Mifepristone, malamang na hindi gumana ang tabletas. Sa kasong ito, kung ikaw ay may sobrang Mifepristone, kailangan mong ulitin ang hakbang na ito. Kung hindi ay makipag-ugnayan sa amin.

Maghintay ng 24-48 na oras pagkatapos malunok ang Mifepristone.

Maaari kang pumili na maghintay ng 24 oras at 48 oras, o alinmang oras sa pagitan nito. Sa loob ng mga oras na ito, walang pagkakaiba sa pagiging epektibo ng Misoprostol.

Palaging tandaan na ang karamihan sa mga simtomas na iyong mararanasan ay magsisimula agad pagkatapos na gamitin ang Misoprostol, kaya pumili ng oras na pinakamainam para sa iyo at sa iyong skedyul. Inirerekomendana piliin ang oras kung kailan ikaw ay nasa bahay at walang mga obligasyon.

Hakbang 2: Kumuha ng 800 mg na Ibuprofen 1 oras bago gamitin ang Misoprostol.

Ang hakbang na ito ay hindi kinakailangan, ngunit lubos naming pinapayo ito. Binabawasan ng Ibuprofen ang kasidhian ng mga paghilab at tutulungan kang pamahalaan ang posibleng epekto ng Misoprostol tulad ng sakit ng ulo, lagnat at/o panginginig. [6] Tandaan, maaaring gumamit ng Ibuprofen sa kabuuan ng proseso at pagkatapos kung kinakailangan. Ang mga kababaihan na allergic sa ibuprofen at sa NSAIDs ay maaaring kumunsulta sa Kadalasang Tinatanong na mga Katanungan na pahina para sa mga rekomendasyon sa mga alternatibo para sa pamamahala sa pananakit.

Kung ikaw ay may gamot para mawala ang pagkahilo, maaari mo itong gamitin sa pagkakataong ito.

Hakbang 3: Ilagay ang 4 na Misoprostol na tabletas sa ilalim ng iyong dila (sublingual) sa loob ng 30 minuto.

Napakaimportante na ang mga pildoras ay mananatili sa ilalim ng iyong dila sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos ng 30 minuto, magmumog ng tubig para malulon ang nalalabing tira ng mga pildoras. [7]

Kung magsuka ka sa loob ng 30 minuto habang nasa ilalim pa ng iyong dila ang mga Misoprostol na tabletas, malamang na hindi ito gumana. Pag nangyari iyon, kailangang agad na ulitin ang step 4.

Kung magsuka ka ulit pagkatapos mailagay ang mga tabletas sa ilalim ng iyong dila sa loob ng 30 minuto, hindi na kailangang ulitin pa ang Hakbang 4 sapagkat nasipsip na ang gamot papunta sa iyong sistema.

Maghintay ng 3 oras

– Kung ikaw ay hindi pa 9 na linggong buntis, magpatuloy sa hakbang 5 lamang kung 3 oras na ang lumipas nang iyong ginamit ang Misoprostol at ikaw ay hindi nagkaroon ng alinmang pagdurugo o ang pagdurugo ay mas mahina kaysa sa iyong normal na regla.

– Kung ikaw ay nasa pagitan ng 9-11 na linggong buntis, magpatuloy sa hakbang 5.

Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin.

Hakbang 4: Ilagay ang dagdag na 4 na tabletas ng Misoprostol sa ilalim ng iyong dila (Sublingual) sa loob ng 30 minuto.

[Para sa mga kababaihan na 9-11 na linggong buntis o hindi nakaranas ng alinmang pagdurugo]

Kung ang dagdag na 3 oras na ang lumipas at hindi ka pa rin nagkakaroon ng pagdurugo o pamimintig, makipag-ugnayan sa amin. Hindi namin inirerekumenda na gumamit ka ng dagdag na tabletas hangga’t hindi natin magkasamang nasusuri ang sitwasyon.

Mga inaasahang sintomas

Matapos inumin ang Mifepristone, ang karamihan sa mga kababaihan ay hindi nagkakaroon ng anumang nakikitang simtomas, nangangahulugan ito na wala silang anumang nararamdaman. Kung nagkataong ikaw ay dinugo pagkatapos uminom ng Mifepristone, napakahalaga pa ring gumamit ka ng Misoprostol upang gumana ang pamamaraan. [8]

agkatapos gumamit ng Misoprostol, ikaw ay makakaranas ng pamimintig at pagdurugo. May ilang kababaihan (hindi lahat) na maglalabas ng buo-buong dugo. Isaalang-alang na hindi posibleng malaman nang eksakto kung kailan magsisimula ang pananakit at pagdurugo–kadalasan ito ay sa loob ng 1-2 oras, ngunit ito ay maaaring maging ilang mga oras na lumipas. [9]

Ang inaasahang pagdurugo ay dapat higit pa sa iyong pagreregla o kung hindi man ay kasindami nito. Lalakas at hihina ang iyong pagdurugo sa ilang araw o maski linggo pagkatapos gamitin ang mga tabletas. Ang iyong pagdurugo at mga sintomas ng pagbubuntis ay unti-unting mababawasan sa pagdaan ng susunod na mga linggo. [10]

Para sa mga kababaihan na nasa pagitan ng 10-11 na linggong pagbubuntis, ikaw ay magkakaroon ng pagdurugo at pamimitig, ngunit maaari mo ring makita ang embryo kapag lumabas na ito. [1] Karaniwan ang embryo na ito ay nakahalo sa dugo at buo-buong dugo, at kadalasang hindi napapansin, ngunit mahalagang malaman na normal lamang kung makilala mo ito. Huwag mangamba, maaari itong itapon na nakabalot sa mga sanitary pad o i-flush sa inidoro.

Tandaan na ang bawat karanasan sa pagpapalaglag ay naiiba at ang mga sintomas ay maaaring magkaiba sa iba-ibang babae.

Ang karamihan sa mga kababaihan na may mga sintomas sa pagbubuntis ay hihinto sa pagkakaroon ng mga ito sa loob ng humigit-kumulang na 5 na araw pagkatapos gumamit ng Misoprostol. Kung ang iyong sintomas sa pagbubuntis ay magsimulang mabawasan o mawala pagkatapos gamitin ang mga tabletas, ito ay isang magandang palatandaan na hindi ka na nga buntis. [11]

Mga ibang epekto ng Mifepristone at Misoprostol

Matapos gamitin ang Misoprostol, ang ilang mga kababaihan ay nakakaranas ng mga epekto na maaaring tumagal nang ilang oras o ilang araw. [12]. Kasama sa mga epekto ang:

 • lagnat
 • pagtatae
 • pagduduwal / pagsusuka
 • sakit ng ulo
 • panginginig

Mga ibang epekto ng Mifepristone at Misoprostol

Mga Pag-iingat

Upang maiwasan ang sobrang pagdurugo at/o impeksiyon, mahalaga na sa sumusunod na mga linggo, o hanggang ang iyong pagdurugo ay humina na, [13] na gawin mo ang mga sumusunod na pag-iingat:

 • Iwasan ang pagpapasok ng mga bagay sa iyong puke, kabilang ang mga tampon at ang menstrual cup
 • Iwasan ang matinding pisikal na gawain (pag-eehersisyo, pagbubuhat, pagtulak o paghila ng mga mabibigat na bagay, paglalakad nang higit sa karaniwan, o paghakbang sa matataas na hagdanan)
  Tandaan: Walang ebidensya na nagpapakita na may inirerekomendang tagal ng panahon na dapat mong hintayin bago makipagtalik pagkatapos na gamitin ang mga pampalaglag na pildoras, ngunit karaniwang inirerekomenda na ikaw ay maghintay hanggang sa ang malakas na pagdurugo ay huminto, at pakiramdaman ang iyong katawan at pagnanais. [14]

mga-pag-iingat-na-dapat-gawin-pagkatapos-magpalaglag-sa-tabletas

Mga Nakababahalang Palatandaan: humingi ng tulong

Kung mayroon kang isa sa mga sumusunod na sintomas, maituturing ito na nakababahalang palatandaan na maaaring nakakaranas ka na ng isang komplikasyon at dapat kang humingi ng agarang atensyong medikal.

 • Kung mapuno mo ang dalawa o higit pang mga pad (lubos na nababad sa harap hanggang likod, at sa lahat ng gilid) sa loob ng isang oras o mas maiksi pa at ito ay tumagal sa loob ng 2 na magkasunod na oras o higit pa.
 • Lagnat na 38 degrees Celsius (100.4 degrees Fahrenheit) na hindi bumababa pagkatapos uminom ng Ibuprofen. Laging kumpirmahin gamit ang thermometer.
 • Lagnat na 38 degrees Celsius (100.4 degrees Fahrenheit) na hindi bumababa sa 24 oras pagkatapos uminom ng Misoprostol. Laging kumpirmahin gamit ang thermometer.
 • Pananakit na hindi naiibsan pagkatapos uminom ng Ibuprofen.
 • Ang kulay o amoy ng iyong dugo ay ibang-iba sa regular mong pagreregla o may masamang amoy ito.
 • Kung mayroon kang pamumula, pangangati o namamagang kamay, leeg at mukha, malamang na mayroon kang allergic reaction sa mga gamot. Maaari kang gumamit ng antihistamine, ngunit kung nahihirapan ka nang huminga ay seryoso na ang iyong allergic reaction at kakailanganin mo ng agarang pangangalagang medikal. [15]

mga_babala_habang_nagpapalaglag_sa_tabletas

Mga May-akda:

ng safe2choose team at mga eksperto ng carafem, base sa 2020 at rekomendasyon ng The National Abortion Fund (NAF)

Ang National Abortion Federation ay ang propesyonal na samahan ng mga nagbibigay ng pampalaglag sa Hilagang Amerika.

Ang carafem ay nagbibigay ng maginhawa at propesyonal na pangagalaga sa pagpapalaglag at pagpaplano ng pamilya upang makontrol ng mga tao ang bilang at puwang ng kanilang mga anak


Mga pinagkuhanan:

[1] National Abortion Federation. 2020 Clinical Policy Guidelines for Abortion Care. Retrieved from: https://5aa1b2xfmfh2e2mk03kk8rsx-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020_cpgs_final.pdf

[2] Guttmacher institute. Medication Abortion. Retrieved from: https://www.guttmacher.org/evidence-you-can-use/medication-abortion

[3] Platais I, Tsereteli T, Grebennikova G, Lotarevich T, Winikoff B. Prospective study of home use of mifepristone and misoprostol for medical abortion up to 10 weeks of pregnancy in Kazakhstan. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prospective+study+of+home+use+of+mifepristone+and+misoprostol+for+medical+abortion+up+to+10+weeks+of+pregnancy+in+Kazakhstan

[4] Gynuity. Efficacy of Misoprostol Alone for First-Trimester Medical Abortion: A Systematic Review. Retrieved from: https://gynuity.org/resources/efficacy-of-misoprostol-alone-for-first-trimester-medical-abortion-a-systematic-review

[5] Elizabeth G. Raymond, Caitlin Shannon, Mark A, Weaver, Beverly Winikoff. First-trimester medical abortion with mifepristone 200 mg and misoprostol: a systematic review. Retrieved from: https://www.contraceptionjournal.org/article/S0010-7824(12)00643-9/fulltext

[6] Livshits, Anna et al. Fertility and Sterility, Volume 91, Issue 5, 1877 – 1880. Ibuprofen and paracetamol for pain relief during medical abortion: a double-blind randomized controlled study. Retrieved from: https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(08)00176-3/fulltext

[7] World Health Organization. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/;jsessionid=B7AEEBE4F34809D869F73B1ABA7F6221?sequence=1

[8] De Nonno LJ, Westhoff C, Fielding S, Schaff E. Timing of pain and bleeding after mifepristone-induced abortion. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11239617

[9] Gynuity. providing medical abortion in low-resource settings: an introductory guidebook. Second Edition. Retrieved from: https://gynuity.org/assets/resources/clinguide_maguide2nd_edition_en.pdf

[10] Planned Parenthood. How does the abortion pill work? Retrieved from: https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/the-abortion-pill/how-does-the-abortion-pill-work

[11] Gynuity. Self-Assessment of Medical Abortion Outcome using Symptoms and Home Pregnancy Testing. Retrieved from: https://gynuity.org/resources/self-assessment-of-medical-abortion-outcome-using-symptoms-and-home-pregnan

[12] National Abortion Federation. Expected Side Effects of Medical Abortion. Retrieved from: https://prochoice.org/online_cme/m2expected2.asp

[13] A.R. Davis, C.M. Robilotto, C.L. Westhoff, S. Forman, J. Zhang. Bleeding patterns after vaginal misoprostol for treatment of early pregnancy failure. Retrieved from: https://academic.oup.com/humrep/article/19/7/1655/2356520

[14] Ipas. (2019). Clinical Updates in Reproductive Health. L. Castleman & N. Kapp (Eds.). Chapel Hill, NC: Ipas. Retrieved from: https://ipas.azureedge.net/files/CURHE19-april-ClinicalUpdatesInReproductiveHealth.pdf

[15] NHS. Risks-Abortion. Retrieved from: https://www.nhs.uk/conditions/abortion/risks/

Huling binago noong 26/09/2020

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

 1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
 2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
 3. Contact our counselors