Mga Karera

Lumalaki at lumalawak ang safe2choose, kaya kailangan namin ng mga mahuhusay at may kasanayang tao na tutulong sa amin makamit ang aming misyon — ang pag-ugnayin ang mga kababaihan sa buong mundo sa wasto at indibidwal at impormasyon tungkol sa medikal na tabletas pampalaglag upang magkaroon sila ng ligtas na pagpapalaglag sa kung saan, kailan, at kasama ang sino na mas kumportable sila.

Ang aming pangako:

Nagbibigay kami ng impormasyon batay sa pinakabagong ebidensyang siyentipiko tungkol sa pagpapalaglag.
Naghahandog kami ng mga libreng serbisyong pagpapayo na ligtas, mapagkakatiwalaan, maginhawa, at walang paghuhusga at dungis sa karangalan.
Gagawin namin ang abot ng aming makakaya na i-refer ka sa mga mapagkakatiwalaan, pro-choice na organisasyon kung kinakailangan.
Kami ay madaling maabot, magiliw, at matulungin.
Iginagalang namin ang iyong karapatang gumawa ng mga sariling desisyon tungkol sa iyong kalusugan at sa iyong buhay.

Hanapin ang aming kasalukuyang mga bakanteng trabaho dito:

– PHP / WordPress Developer

Wala para sa iyo?

Tumatanggap kami ng mga aplikasyon para sa isang bayad o boluntaryo na posisyon. Magpadala sa amin ng isang email sa recruitment@safe2choose.org

Huling binago noong 03/09/2020

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors