Ano ang dalawang pangunahing uri ng pagpapalaglag?

Mayroong dalawang mga uri ng pagpapalaglag [1]: medikal na pagpapalaglag gamit ang mga tabletas o surgical na pamamaraan. Pareho silang epektibo at ligtas kapag ang mga ito ay ginawa nang wasto. May mga kababaihan na pipiliin ang isang pamamaraan kaysa sa isa para sa personal o kaligtasan na mga kadahilanan, o mayroon lamang isang pamamaraan na maaaring maging isang opsyon para sa kanya.


Mga Pinagkuhanan

[1] Bpas. Abortion treatments. Retrieved from:
https://www.bpas.org/abortion-care/abortion-treatments/

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors