Bakit pinipili ng mga kababaihan ang pagpapalaglag?

Ang pagharap sa isang hindi planadong pagbubuntis ay maaaring maging isang napakahirap na sitwasyon. Kadalasan ang mga tao ay nagtatalik para masiyahan at makaranas ng sarap, na walang intensyon na magbuntis. Ang umiiral na pagbubuntis ay magiging isang habambuhay na responsibilidad, at ang isang babae ay maaaring magdesisyon na ang pagbubuntis ay hindi ang pinakamainam na opsyon para sa kanya at siya ay magpapalaglag. Sa katunayan, ito ay karaniwan na ang isang babae ay maaaring pumiling magpalaglag ng higit pa sa isang beses sa kanyang buhay. Ang isang babae ay maaaring pumili na magpalaglag dahi sa maraming magkaibang mga kadahilanan [1], ngunit sa huli siya ay dapat gumawa ng desisyon na pinakamainam para sa kanyang sarili.


Mga Pinagkuhanan

[1] Guttmacher. Reasons U.S. Women Have Abortions: Quantitative and Qualitative Perspectives. 2005. Retrieved from:
https://www.guttmacher.org/journals/psrh/2005/reasons-us-women-have-abortions-quantitative-and-qualitative-perspectives

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors