Ano ang mangyayari kung ako ay buntis pa rin pagkatapos na gamitin ang mga pampalaglag na tabletas?

Kung ang mga pampalaglag na tabletas ay hindi nawakasan ang iyong pagbubuntis, maaaring subukan mo ulit o gawin ang surgical na pagpapalaglag kung ang pamamaraan na ito ay makukuha sa lugar kung saan ka nakatira. Para gamitin ang mga pampalaglag na tabletas ulit inirerekomenda na maghintay ng 72 oras mula sa huling oras na iyong ginamit ang mga tabletas.

Makipag-ugnayan sa amin kung ikaw ay may mga katanungan kung paano gamitin ang mga pampalaglag na tabletas.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors