Ako ay may allergy sa mga NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) kabilang ang ibuprofen. Ano ang maaari kong gamitin para sa pagkontrol sa pananakit maliban nito?

Kung ikaw ay may allergy sa mga NSAIDs (kabilang na ang ibuprofen), ang alternatibong medikasyon na inirerekomenda para sa sakit ay Tylenol. Ang Tylenol ay mabibili na walang reseta sa karamihan ng mga bansa, 2 (325 mg na tabletas) sa bawat 4-6 na oras ay inirerekomenda para sa pagkawala ng pananakit.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors