Maaari bang kumain habang nasa pampalaglag na tabletas na pamamaraan?

Hinihimok talaga na kumain at uminom [1] ng normal habang ginagawa ang medikal na pagpapalaglag. Ang panahon lamang na hindi inirerekomenda na kumain o uminom ay ang sa 30 minuto na nasa iyong bibig ang mga Misoprostol na tabletas. Ito ay nagpapahintulot para sa pinakamataas na antas ng pagsipsip ng mga Misoprostol na tabletas sa iyong sistema.


Mga Pinagkuhanan

[1] How To Use Abortion Pill. What Can I Eat And Drink During An Abortion With Pills? Retrieved from: https://www.howtouseabortionpill.org/fr/blog/eat-and-drink-during-an-abortion-with-pills/

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors