Paano ko malalaman ang tungkol sa mga batas ng pagpapalaglag sa bawat bansa?

Para higit pang malaman ang tungkol sa mga batas ng pagpapalaglag sa iyong bansa, bisitahin ang visit www.howtouseabortionpill.org/regions/

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.