ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2016
Age: | เมษายน 14, 2017
Anonymous

การเปิดเผยข้อมูลจากประเทศฟิลิปปินส์

ทีมงานของ safe2choose ดูแลเอาใจใส่ฉันและปฏิบัติกับฉันด้วยความเคารพและนิ่มนวล พวกเขาเป็นมิตรและช่วยเหลือผู้หญิงจริง ๆ การบริการก็ช่างยอดเยี่ยม! ฉันรู้สึกว่าบริการของ safe2choose ยอดเยี่ยมเกินกว่าความคาดหมายของฉัน ทั้งหมดที่ฉันบอกได้ คือ ความยอดเยี่ยมและฉันแนะนำ safe2choose ให้กับเพื่อน ๆ

  • Share your story!

    Share your testimonial with safe2choose! It'll take only a few minutes of your time.

  • Share your story: Upload your story in any of the following format (video, photo, voice recording):

  • safe2choose will not publish stories that are offensive in any way, nor that contradict the safe2choose medical abortion protocols which are based off international medical organizations and our medical team.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.