Ushuhuda Meksiko

Nilipata huduma kupitia mazungumzo mtandaoni na ilikuwa rahisi kwa sababu mazungumzo yalitendeka papo hapo na washauri walijibu maswali yangu yote. Walikuwa wakarimu kwangu na nilihisi kwamba walinisaidia na kunijali sana. Ninahisi kwamba kila mtu ana haki ya kuamua kitakachotendeka maishani mwao na ikiwa mtu hako tayari kuwa na mtoto haina maana kuwalazimisha kuwa na mtoto. Ninashukuru sana kwa usaidizi niliopata kutoka kwa safe2choose. Nilihisi vizuri kuzungumza nao. Kila kitu kilikuwa shwari.

  • Share your story!

    Share your testimonial with safe2choose! It'll take only a few minutes of your time.

  • Share your story: Upload your story in any of the following format (video, photo, voice recording):

  • safe2choose will not publish stories that are offensive in any way, nor that contradict the safe2choose medical abortion protocols which are based off international medical organizations and our medical team.

  • Sehemu hii ni kwa madhumuni ya uthibitishaji na inapaswa kuachwa bila kubadilishwa.