Regulamin

Ogólne

safe2choose (www.safe2choose.org) prowadzi tę Stronę Internetową i jest jej właścicielem. Ten dokument reguluje Twoje relacje z www.safe2choose.org (Stroną Internetową). Dostęp i korzystanie z tej Strony Internetowej oraz informacji (grafik, tekstów i filmów, produktów włączając pigułki aborcyjne), i usług (włączając porady i konsultacje online) dostępnych za pośrednictwem tej strony (łącznie „Usługi”) podlegają następującym regulaminowi i uwagom („Warunki korzystania z usług „). Korzystając, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie Warunki korzystania z usług, które mogą być zaktualizowane przez nas od czasu do czasu. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby zwrócić uwagę na wszelkie zmiany które mogą zostać wprowadzone do Warunków. Zastrzegamy prawo do wycofania lub zmiany usług bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu ta strona jest niedostępna. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub do całości tej strony.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron („Połączone Strony”), które nie są prowadzone przez www.safe2choose.org. Niniejsza strona internetowa nie ma kontroli nad połączonymi stronami i nie ponosi odpowiedzialności za nie, lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Korzystanie z połączonych stron podlega warunkom użytkowania i regulaminom które możesz znaleźć na każdej z tych stron.

Polityka Prywatności

Możesz znaleźć naszą politykę prywatności, która przedstawia, w jaki sposób będziemy używać Twoich danych, na www.safe2choose.org/privacy-policy. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na użycie jego danych zgodnie z polityką prywatności, i gwarantuje, że wszystkie dane są poprawne.

Zakazy

Niewłaściwy użytek tej strony jest wzbroniony. Zakazane jest: popełnienie lub zachęcanie do przestępstwa; przesyłanie lub dystrybucja wirusa, konia trojańskiego, robaka, bomby logicznej lub innego materiału, który jest szkodliwy, niebezpieczny dla technologi, narusza poufaność, lub w jakikolwiek sposób jest obraźliwy lub obsceniczny; włamywanie się do jakiegokolwiek sektora usług; uszkodzanie danych; zachowywanie uciążliwe dla innych użytkowników; naruszanie praw własności osobistej drugiej osoby; wysyłanie niechcianych reklam lub materiałów promocyjnych, powszechnie określane jako „spam”; lub próbowanie wpłynąć na wydajność lub funkcje wszelkich urządzeń komputerowych na tej stronie lub dostępnych za pośrednictwem tej strony. Naruszenie tego przepisu jest przestępstwem, i www.safe2choose.org zgłosi wszystkie tego typu naruszenia do odpowiednich władz i ujawni twoją tożsamość.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez atak DDoS, wirusy lub inne szkodliwe dla technologi materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem z tej strony internetowej lub ściąganiem jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej, lub na jakiejkolwiek stronie z nią połączoną.

Własność intelektualna, oprogramowania i treści

Prawa własności intelektualnej wszystkich programów i treści (włączając zdjęcia) udostępnione użytkownikom na, lub za pośrednictwem tej strony, pozostają własnością www.safe2choose.org lub jej licencjodawców są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone przez www.safe2choose.org i jej licencjodawców. Możesz zapisać, wydrukować i wyświetlić zawartość wyłącznie dla użytku osobistego. Wzbronione jest publikować, manipulować, rozprowadzać lub w inny sposób odtwarzyać, w jakimkolwiek formacie, jakiejkolwiek treści lub kopi treści dostarczanej Tobie lub które pojawią się na tej Stronie Internetowej, wzbronione jest też używanie tej treści, w związku z jakąkolwiek firmą lub przedsiębiorstwem.

Warunki Usług Doradczych Online

Usługi doradcze są usługami online, dla kobiet, które są w niechcianej ciąży, i które rozważają aborcję pigułkami, niezależnie od kontekstu prawnego aborcji w kraju zamieszkania. Usługi poradne są zgodne z międzynarodowymi umowami dotyczącymi praw człowieka, w których prawa do życia, zdrowia, informacji, poufności i korzyści z postępów naukowych są chronione. Następujące warunki dotyczą Usług Doradczych Online oferowanych przez www.safe2choose.org:

 • Dostarczanie informacji na temat bezpiecznej aborcji nie stanowi oferty przeprowadzenia aborcji farmakologicznej.
 • Zadasz swoje pytania doradcy online poprzez wypełnienie formularza zawartego w sekcji „Skontaktuj się z nami” na tej Stronie Internetowej.
 • Doradca online dostarczy istotnych informacji zgodnie z zawartością Twojego formularza wysyłając e-mail. Dlatego jesteś zobowiązana podać poprawny adres e-mail.
 • Usługi Doradcze online nie zastąpują profesjonalnych opinij medycznych.
 • Korzystanie z Usług Doradczych jest darmowe.

Warunki Konsultacji Online

Sekcja „Konsultacja Online” na tej stronie internetowej to usługi skierowania na aborcję oferowane kobietom, które są w niechcianej ciąży, i które dobrowolnie zdecydowały na aborcje, niezależnie od kontekstu prawnego aborcji w kraju, w którym żyją. www.safe2choose.org działa jako firma referująca Ciebie i przekazująca Twoje dane i zamówienie na pigułki aborcyjne do licencjonowanego lekarza, który jest związany zasadami etyki zawodowej i / lub prawa obowiązującego w kraju, w którym on jest licencjonowany. Przekazanie Twoich danych do licencjonowanego lekarza nie stanowi oferty wykonania aborcji farmkologicznej. Następujące warunki odnoszą sie do Konsultacji Online.

 • Wypełnienie Konsultacji Online jest niezbędnym wymogiem, żeby złożyć zamówienie na pigułki aborcyjne. Jeśli nie możesz wypełnić Konsultacji Online, zgadzasz się nie kontynuować zamówienia na pigułki aborcyjne.
 • Sama jesteś odpowiedzialna za zrozumienie ograniczeń prawnych, do aborcji w Twoim kraju zamieszkania. com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje prawne w wyniku korzystania z usług tej Strony Internetowej.
 • Jesteś odpowiedzialna za dostarczenie dokładnych i kompletnych danych o swoim zdrowiu. Pominięcie jakichkolwiek danych może być szkodliwe dla zdrowia. com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dla Twojego zdrowia, w związku z ominięciem lub nieścisłością w danych dostarczonych przez Ciebie.
 • Składając zamówienie na pigułki aborcyjne, wyrażasz zgodę na zebranie i korzystanie z Twoich danych osobistych. Na koniec Konsultacji Online potwierdzasz wyrażenie zgody, że upoważniasz nas do przekazania tych danych licencjonowanemu lekarzowi.
 • Licencjonowany lekarz użyje danych które dostarczysz i swoją ocenę kliniczną, aby ustalić, czy możesz bezpietcznie użyć pigułki aborcyjne.
 • Licencjonowany lekarz następnie przepisze pigułki aborcyjne. Potwierdzenie recepty i link do strony gdzie możesz zamówić pigułki aborcyjne zostanie wysłany e-mailem. Dlatego jesteś zobowiązana podać poprawny adres e-mail.
 • Ta Strona Internetowa nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi licencjonowanego lekarza. Tylko lekarz jest odpowiedzialny za usługi medycze oraz za przepisanie jakichkolwiek leków na podstawie danych dostarczonych przez Ciebie.

Warunki sprzedaży produktu

Biorąc udział w Konsultacji Online i zamawiając pigułki aborcyjne, zgadzasz się na zakup pigułek aborcyjnych pod następującymi warunkami:

 • Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności i potwierdzenia ceny.
 • W celu uzyskania pigułek aborcyjnych z com musisz mieć ważną kartę kredytową lub debetową wydaną przez przyjmowany przez nas bank, lub być w stanie dokonać przelewu bankowego. Ta strona internetowa zachowuje prawo do odrzucenia jakiegokolwiek wniosku złożonego przez Ciebie. Jeśli zamówienie zostanie przyjęte poinformujemy Cię emailem.
 • Zkładając zamówienie świadczysz, że wszystkie dane przekazane nam są prawdziwe i dokładne – włączając adres i numer telefonu -, że jesteś upoważnioną użytkowniczką kredytu, karty debetowej lub konta bankowego użytego do złożenia zamówienia, i że masz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów towaru.
 • Pigułki aborcyjne zostaną kupione – z Twoją receptą – w aptece licencjonowanej w jurysdykcji, w której mieszkasz, przez konsultanta wyznaczonego przez lekarza. Powołany konsultant wyśle pigułki w ciągu 24 godzin po weryfikacji dowodu opłaty. Konsultant upewni się, że pigułki aborcyjne zostaną dostarczane pocztą kurierską na adres, który podałaś lekarzowi.
 • Dostawa zajmie mniej niż tydzień. Ta Strona Internetowa, lekarz, który podpisał receptę lub konsultant, który wysłał pigułki nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z opóźnień pocztowych lub siły wyższej.
 • Ta Strona Internetowa zapewnia pigułki aborcyjne w Twoim imieniu i na Twoje własne ryzyko. Jeśli tabletki nie są dostarczane na adres, który podałaś lekarzowi, bo nie zachowałaś się zgodnie z przepisami i prawem importu stosowanych przez rząd kraju przeznaczenia, nie ponosimy odpowiedzialności.
 • Pigułki aborcyjne mogą mieć skutki uboczne. Powinnaś rozumieć i uświadomić sobie, że w wyniku korzystania z tego produktu możesz cierpieć na negatywne skutki, włączając, ale nie ograniczając się do skutków ubocznych podanych na www.safe2choose.org.
 • Pigułki aborcyjne mogą nie przynieść pożądanych wyników. Musisz zrozumieć, że ta Strona Internetowa, doradcy, licencjonowany lekarz, konsultant odpowiedzialny za wysłanie pigułek, lub personel administracyjny nie mogą gwarantować, że ciąża zostanie przerwana za pomocą zamówionych pigułek aborcyjnych.
 • Tylko producent leków używanych do aborcji farmakologicznej jest odpowiedzialny za gwarancję związane z produktem.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

www.safe2choose.org w żadnym wypadku nie będzie odpowiedziale za jakiegokolwiek rodzaju straty lub szkody, włączając obrażenia ciała lub śmierć, wyniknące z korzystania z tej Strony Internetowej lub jej Usług, materiału umieszczonego na Stronie Internetowej lub krórym dzielą się nasi lekarze i doradcy, lub jakichkolwiek interakcji pomiędzy użytkownikami strony internetowej, online lub offline.

Linki do tej strony internetowej

Możesz dodać link do naszej głównej strony, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób, który jest sprawiedliwy i prawny, nie niszczy naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje, zabronione jest podawanie linków w taki sposób, który sugeruje jakąkolwiek formę stowarzyszenia , zatwierdzenia lub potwierdzenia z naszej strony, gdzie tego nie ma. Zabronione jest połączenie z jakiejkolwiek strony, która nie jest Twoją własnością. Ta strona internetowa nie może być wstawiona na żadną inną strone, linki mogą zostać dodane prowadząc tylko do naszej głównej strony, nie do innych części strony. Zastrzegamy prawo do wycofania zgody na linki bez uprzedzenia.

Zastrzeżenie co do własności znaków firmowych, zdjęć osobowości i praw autorskich osób trzecich

Z wyjątkiem przypadków gdzie wyraźnie zaznaczono inaczej, wszystkie osoby (włączając ich imiona i zdjęcia), znaki firmowe osób trzecich i treści, usługi i / lub lokalizacje prezentowane na tej stronie nie są w żaden sposób związane, lub stowarzyszone z www.safe2choose.org i nie powinnaś powoływać się na istnienie wszelkiego związku lub stowarzyszenia. Wszelkie znaki firmowe / nazwiska prezentowane na tej stronie są własnością poszczególnych właścicieli znaków firmowych. W przypadku, gdy używany jest znak firmowy lub marka, jest to jedynie do opisu lub identyfikacji produktów i usług, nie jest to w żaden sposób twierdzeniem, że te produkty lub usługi są zatwierdzone przez, lub połączone z www.safe2choose.org.

Odszkodowanie

Zgadzasz się chronić i zabezpieczać www.safe2choose.org, jej dyrektorów, urzędników, pracowników, konsultantów, agentów i jednostki przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialnością, odszkodowaniem i / lub kosztami (włączając, ale nie ograniczaj do opłat sądowych i prawniczych) wynikającymi z korzystania z tej Strony Internetowej lub naruszeniami – przez Ciebie – Warunków Korzystania z Usług.

Zmiany

www.safe2choose.org ma prawo, według własnego uznania, i w jakimkolwiek czasie, bez powiadomienia, usunąć lub zmienić usługi i / lub jakąkolwiek część

tej strony internetowej.

Unieważnienia

Jeśli jakakolwiek część Warunkówi Korzystania z Usługi nie może być wyegzekowana (włączając jakikolwiek przepis, w którym wykluczyamy naszą odpowiedzialność w stosunku do Ciebie), egzekwowanie innych części Warunków Korzystania z Usługi nie zostanie naruszone, wszystkie inne klauzule pozostają w pełnej mocy. Tak daleko jak jest to możliwe, jeśli jakakolwiek klauzula / podpunkt lub część klauzuli / podpunktu może zostać odłączona od pozostałej części Warunków pozostawiając resztę prawomocną , obowiązuje odpowiednia interpretacja klauzuli. Alternatywnie, zgadzasz się, że klauzula będzie korygowana i interpretowana w sposób zbliżony do pierwotnego znaczenia klauzuli / podpunktu zgodnie z prawem.

Skargi

Nasza procedura skarg jest taka, że z chwilą pojawienia się jakiegokolwiek sporu, wszystkie skargi staramy się rozwiązać jak najszybciej, prosimy żebyś skontaktowała się z nami jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub uwagi.

Zrzeczenie

Jeśli w przypadku naruszenia przez Ciebie tych Warunków nie podejmiemy żadnych działań, będziemy mieć prawo do korzystania z naszych praw i środków zaradczych jeśli w przyszłości ponownie naruszysz te Warunki.

Uwagi Specjalne

Obywatele amerykańscy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, albo za ich granicą, nie są uprawnieni do zakupu pigułek aborcyjnych.

Całość umowy

Powyższe Warunki Korzystania z Usługi stanowią całość umowy między wszystkimi stronami i zastępują wszelkie poprzednie i obecne umowy między Tobą i www.safe2choose.org. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków Korzystania z Usług będą skuteczne tylko wtedy, jeśli będą w formie pisemnej i zostaną podpisane przez dyrektora www.safe2choose.org.