Było to bardzo łatwe i dyskretne, z szybkimi odpowiedziami, które były zawsze pozytywne. Dziękuję im za ich cierpliwość.