Moje doświadczenie z safe2choose było doskonałe. Byli oni rozwiązaniem pośród wielu lęków i wątpliwości. Moja aborcja była bolesna, ale nie żałuję mojej decyzji.