Osoba, która pomogła mi przez czat na żywo była bardzo jasna i wyjaśniła mi cały proces w prosty i zrozumiały sposób. Polecam safe2choose, ponieważ kobiety mogą podjąć własną decyzję co do rodzenia dziecka, w zależności od ich osobistych okoliczności. Bardzo ważne jest znalezienie profesjonalnej, wysokiej jakości pomocy przy podejmowaniu takiej decyzji, ponieważ jest ona stygmatyzowana w naszym społeczeństwie, co oznacza, że nie mamy poparcia od ludzi, których znamy lub instytucji publicznych, organizacji niedochodowych, itp. Jest to bezpieczne, dyskretne i będą Cię wspierać w odpowiedzialny sposób.